Τι εκφράζει ο κώδικας 520 στα προϊόντα

Τα τελευταία χρόνια,  στην Ελλάδα, κυκλοφόρησαν emails με τη λαθεμένη άποψη ότι μπορούμε να διακρίνουμε ένα ελληνικό προϊόν απλά κοιτάζοντας το γραμμικό κώδικα. Αν ο κώδικας ξεκινάει με το 520 λέει ο μύθος, τότε το προϊόν κατασκευάζεται στην Ελλάδα. Λάθος.

Οι αριθμοί που μεταφράζονται σε γραμμικό κώδικα και βλέπουμε στα προϊόντα, αγοράζονται από τις εταιρείες-πελάτες και παραχωρούνται από ένα διεθνή οργανισμό, τον GS1 AISBL, που έχει αντιπροσώπους σχεδόν σε κάθε χώρα. Για την Ελλάδα οι αριθμοί παραχωρούνται από την GS1 Ελλάς Α.Ε.. και αρχίζουν με τον κωδικό 520. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα συνήθως συνεργάζονται με την GS1 Ελλάς Α.Ε. και συνεπώς χρησιμοποιούν κωδικούς που αρχίζουν από 520. Αυτόν τον κωδικό όμως φέρουν και πολλά προϊόντα που κατασκευάζονται στο εξωτερικό από πολυεθνικές, με σκοπό να κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα.

Μια εταιρεία μπορεί να αγοράσει τους κωδικούς της από όπου αυτή θέλει και ο κωδικός δεν περιέχει κανένα στοιχείο για την προέλευση ή την χώρα κατασκευής του προϊόντος. Έτσι, μία ελληνική εταιρεία μπορεί να έχει κώδικα αγορασμένο από τη Νέα Ζηλανδία ή το αντίθετο.

Συνεπώς, προσοχή! Ο κωδικός από 520 παρέχει μόνο μια ένδειξη για τη χώρα προέλευσης του προϊόντος.

Αν γνωρίζετε το barcode ενός προϊόντος μπορείτε να βρείτε την εταιρεία που το παράγει  πατώντας εδώ.


Πηγές:

GS1 Ελλάς Α.Ε. http://www.gs1gr.org/
GS1 AISBL        http://www.gs1.org