Λογαριασμός ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών


Δημιουργείται ένας νέος τύπος τραπεζικού λογαριασμού με το όνομα «Λογαριασμός ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών». Στον λογαριασμό αυτό μπορεί να καταθέτει αυτός που θέλει να καταστήσει έγκυρο ένα τιμολόγιο ή απόδειξη που εκδόθηκε από τον κάτοχο του λογαριασμού. Ο κάτοχός του λογαριασμού βλέπει και   παρακολουθεί την κίνηση του λογαριασμού του. Από τον λογαριασμό μπορούν να μεταφερθούν χρήματα μόνο σε άλλο λογαριασμό ίδιου τύπου για πληρωμή ΦΠΑ τιμολογίου και εφόσον ο κάτοχος έχει βιβλία εσόδων – εξόδων. Τέλος τον λογαριασμό μπορεί να βλέπει η εφορία ή οποία μαζί με τα ασφαλιστικά ταμεία είναι οι μόνοι που μπορούν να παίρνουν χρήματα από αυτόν. Ο λογαριασμός αποτελεί το τέλειο όπλο στις απάτες με ΦΠΑ και πλαστά τιμολόγια.
Τα πλεονεκτήματα του προτεινόμενου συστήματος
Υπάρχει μια σύνδεση με απόλυτο τρόπο της εγκυρότητας των παραστατικών,  της απόδοσης του ΦΠΑ,  των ασφαλιστικών εισφορών και  του χρόνου ασφάλισης. Όλα αυτά μπορούν να δουλεύουν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση από την πλευρά της εφορίας και με μειωμένο φόρτο εργασίας για τους λογιστές. Οι απάτες με τον ΦΠΑ θα αποτελέσουν παρελθόν. Όποιος θελήσει να δημιουργήσει με ένα νέο επάγγελμα δεν θα έχει πλέον έξοδα έναρξης και συντήρησης της δραστηριότητας του. Ο χρόνος ασφάλισής του θα είναι ανάλογος των εργασιών που παρουσιάζει και όχι πλασματικός.  

ΙΙ.  Πρόταση

Α. Ξεκίνημα νέου επαγγέλματος

Ο καθένας θα μπορεί να ξεκινήσει νέο επάγγελμα με τις εξής υποχρεώσεις και δικαιώματα για τα 5 πρώτα χρόνια και εφόσον τα έσοδα δεν ξεπερνούν τις 20000€
1.    Υπάρχει η υποχρέωση έκδοσης νόμιμων αποδείξεων με την είσπραξη ΦΠΑ.
2.    Η απόδοση του ΦΠΑ θα γίνεται εντός 10 ημερών στον λογαριασμό ΦΠΑ.
3.    Δεν τηρούνται βιβλία εσόδων – εξόδων (προαιρετικά).
4.    Οι ασφαλιστικές εισφορές πληρώνονται από τον ΦΠΑ και ο συντάξιμος χρόνος είναι ανάλογος των εισπράξεων.
5.    Το φορολογητέο εισόδημα είναι το 50% των εισπράξεων.
Επειδή όλα γίνονται ηλεκτρονικά, για χαμηλή δραστηριότητα δεν απαιτείται λογιστής.

 
Β. Διαδικασία για ξεκίνημα του νέου επαγγέλματος

Για το ξεκίνημα ο ενδιαφερόμενος ακολουθεί 3 βήματα:
1.    Με τους κωδικούς του εισάγεται στο taxis. Επιλέγει έναρξη εργασιών, επιλέγει ΚΑΔ, συμπληρώνει ή επιβεβαιώνει την σχετική φόρμα. Αποστέλλει ηλεκτρονικά απαιτούμενα έγγραφα τα οποία θα επαληθευτούν σε δεύτερο χρόνο.
-->Το taxis επιστρέφει αμέσως έναν μοναδικό κωδικό έναρξης εργασιών, με οδηγίες για το επόμενο βήμα. Το taxis δημιουργεί αυτόματα τον σχετικό φάκελο για τον φορολογούμενο. Κάποια στοιχεία του επαγγελματία είναι φανερά στους χρήστες του taxis.

2.    Ο ενδιαφερόμενος εισάγεται στο ebanking που διαθέτει. Επιλέγει άνοιγμα «Λογαριασμού ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών». Εισάγει τον κωδικό έναρξης εργασιών που έχει λάβει και η τράπεζα του επιστρέφει αμέσως τον νέο του αριθμό «λογαριασμού ΦΠΑ».
-->Η τράπεζα ενημερώνει αυθημερόν το taxis για τον αριθμό «λογαριασμού ΦΠΑ» και αυτό συμπληρώνει τον φάκελο του επαγγελματία. Το taxis στέλνει ηλεκτρονικό αντίγραφο του φακέλου στο ασφαλιστικό ταμείο του επαγγελματία και στον ενδιαφερόμενο, ενημέρωση για το τέλος της διαδικασίας, αντίγραφο των στοιχείων του φακέλου, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του.
-->Το ασφαλιστικό ταμείο στέλνει στον ενδιαφερόμενο σχετικές οδηγίες.

3.    Ο επαγγελματίας αγοράζει απλό μπλοκ αποδείξεων στο οποίο αναγράφει τα στοιχεία που απαιτούνται. Τώρα είναι έτοιμος για δουλειά.

Γ. Λειτουργία του συστήματος για επαγγελματίες χωρίς βιβλία


Ο τρόπος που δουλεύει ο επαγγελματίας είναι ο ακόλουθος:
Ο επαγγελματίας προσφέρει μια υπηρεσία σε πελάτη και κόβει απόδειξη παροχής υπηρεσιών και εισπράττει τον αναλογούν ΦΠΑ.
Τώρα έχει υποχρέωση εντός 10 ημερών μέσω ebanking ή στο ταμείο της τράπεζας να δώσει όλα τα στοιχεία της απόδειξης και ταυτόχρονα να καταθέσει τον ΦΠΑ της απόδειξης στο δικό του λογαριασμό ΦΠΑ.
--> Η τράπεζα μετά την είσπραξη ενημερώνει αυθημερόν το taxis για την είσπραξη και τα στοιχεία της απόδειξης, και το taxis ενημερώνει με αυτά το φάκελο του φορολογούμενου.
-->Ο πελάτης που έλαβε την απόδειξη μπορεί να μπει με τους κωδικούς του στο taxis και να ζητήσει επαλήθευση νομιμότητας της απόδειξης που έχει στα χέρια του βάζοντας όλα τα στοιχεία της. Αν αυτή είναι έγκυρη το taxis θα κλειδώσει – συνδέσει την απόδειξη με το ΑΦΜ του πελάτη. Αν και δεύτερος πελάτης αναζητήσει απόδειξη με τα ίδια στοιχεία που σημαίνει ότι έχουν εκδοθεί 2 αποδείξεις με τα ίδια στοιχεία ενώ πληρώθηκε ένας ΦΠΑ  τότε το σύστημα θα ειδοποιήσει και τους δύο για την πιθανότητα λάθους στοιχείων, θα τους ζητήσει να παρουσιάσουν τις αποδείξεις και θα τους ενημερώσει ότι θα έχουν σημαντικό όφελος αν αποδειχτεί έκδοση διπλής απόδειξης, αλλά και ποινή σε αυτούς,  αν εισάγουν στο σύστημα στοιχεία αποδείξεων που δεν τους ανήκουν. Με τον παραπάνω τρόπο αποφεύγονται οι απάτες.
-->Μετά τη πάροδο 90 ημερών και σε τακτική μηνιαία βάση το ασφαλιστικό ταμείο του πελάτη ξεκινάει την προσπάθεια είσπραξης εισφορών μέσα από τον λογαριασμό ΦΠΑ. Κατά προτεραιότητα εισπράττονται εισφορές έως και 12 μήνες πριν. Μέσω αυτής της διαδικασίας ο ΦΠΑ που εισπράττει ο επαγγελματίας θα μετατρέπεται σε ασφάλιστρα.     
-->Το taxis μέσα από επεξεργασία τον αποδείξεων υπολογίζει το εισόδημα του επαγγελματία από αυτήν την δραστηριότητά του στο 50% των καθαρών του εισπράξεων. Ταυτόχρονα σε περίπτωση που στον λογαριασμό ΦΠΑ του φορολογούμενου παρουσιαστεί ποσό μεγαλύτερου από 6 μήνες ασφαλιστικών εισφορών  μπορεί να προβεί άμεσα στην είσπραξη του επιπλέον ποσού .
Μετά από 5 χρόνια λειτουργίας με το παραπάνω καθεστώς ή νωρίτερα εφόσον ζητηθεί, καθώς και για τους ήδη ελεύθερους επαγγελματίες το σύστημα αποκτά τις παρακάτω διαφορές (αν εξακολουθεί η μη τήρηση βιβλίων εσόδων – εξόδων):
Η υποχρέωση του ελεύθερου επαγγελματία για κατάθεση στον «λογαριασμό ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών» μεγαλώνει και περιλαμβάνει εκτός από τον ΦΠΑ και 10% επί του τιμολογίου ως ασφαλιστική εισφορά. Το ποσό που αντιστοιχεί στον ΦΠΑ δεσμεύεται και αποδίδεται καθημερινά στα κρατικά ταμεία ενώ το υπόλοιπο παραμένει για να καλύψει ασφαλιστικές εισφορές. Σε περίπτωση που στο τέλος του μήνα το ποσό που συσσωρεύεται υπερβαίνει τις ασφαλιστικές εισφορές 2 μηνών, το ποσό μπορεί να επιστραφεί στον δικαιούχο, ενώ η επιστροφή είναι υποχρεωτική για ποσό μεγαλύτερο από 12 μηνών εισφορών.
-->Η εφορία θεωρεί το 50% των εσόδων των επαγγελματιών έσοδα προς φορολόγηση.

Δ.  Λειτουργία του αντίστοιχου συστήματος για επαγγελματίες με  βιβλία ή εταιρείες.

Για τις εταιρείες ή τους  επαγγελματίες πού έχουν πολλές αγορές και επιβάλλεται να τηρούν βιβλία και να καταγράφουν τα έξοδα τους το σύστημα με τον λογαριασμό ΦΠΑ θα δουλεύει ως εξής:
Η εταιρεία υποχρεούται στο άνοιγμα λογαριασμών ΦΠΑ σε κάθε τράπεζα με την οποία θέλει να συνεργάζεται. Όταν η εταιρεία Α θέλει να πληρώσει ένα τιμολόγιο στην Β εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στον λογαριασμό ΦΠΑ της Β τον αντίστοιχο ΦΠΑ άσχετα από το αν θα καταβάλει και το υπόλοιπο ποσό σε άλλο λογαριασμό, και να δηλώσει τα στοιχεία του τιμολογίου. Η τράπεζα θα εκδώσει κωδικό συναλλαγής (εγκυρότητας) και θα ενημερώσει το taxis αυθημερόν. Η εταιρεία Α θα πρέπει να  χρησιμοποιήσει για αυτό τον σκοπό χρήματα που υπάρχουν στον αντίστοιχο λογαριασμό της ΦΠΑ. Αν δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα εκεί τότε θα πρέπει να καταθέσει πρώτα χρήματα στον δικό της λογαριασμό δίνοντας ειδικό κωδικό κατάθεσης. Η τράπεζα θα ενημερώσει το taxis  για αυτή την κατάθεση η οποία ίσως  υποκρύπτει επιστροφή ΦΠΑ.
 Με αυτό τον τρόπο το χρήματα που καθημερινά μπαίνουν στους λογαριασμούς ΦΠΑ θα μπορούν μόνο να αυξάνονται και το κράτος θα μπορεί σε τακτά διαστήματα να κάνει εκκαθάριση αφήνοντας κάποια χρήματα σε κάθε λογαριασμό για την λειτουργία της αγοράς και εισπράττοντας τα υπόλοιπα.
Σε περιπτώσεις λιανικών πωλήσεων η κάθε εταιρεία υποχρεούται εντός 10 ημερών να καταθέτει τον ΦΠΑ που εισέπραξε και κτυπήθηκε στην ταμειακή. (αυτό εφόσον οι ταμειακές δεν είναι συνδεδεμένες με το taxis). Διαφορετικά οι αποδείξεις θα είναι άκυρες πράγμα που θα μπορεί ο κάθε καταναλωτής με απλό έλεγχο να διαπιστώσει, όπως παραπάνω.
Στις περιπτώσεις μεγάλων εταιριών θα πρέπει κατά την κατάρτιση πολύπλοκων ισολογισμών να χρησιμοποιούνται μόνο παραστατικά που έχουν κωδικό εγκυρότητας. Ένα αρχείο με αυτά τα παραστατικά και τον αντίστοιχο κωδικό εγκυρότητας για αυτά θα δίνεται και θα συνοδεύει τον ισολογισμό.
Εφόσον το σύστημα επεκταθεί η εκκαθάριση ΦΠΑ  θα μπορεί να γίνει αυτόματα από το taxis με απόλυτη ασφάλεια.
-->Σημειώνω ότι οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων σε εταιρείες με πολλούς εργαζόμενους μπορεί να συνδεθούν με τέτοιο τρόπο με τη μισθοδοσία, ώστε η καταβολή μισθών στην τράπεζα να συνεπάγεται ταυτόχρονα και την καταβολή ασφαλίστρων. Έτσι ο εργαζόμενος θα ξέρει ότι την στιγμή που πληρώνεται αυτός πληρώνεται και η ασφάλειά του.

ΙΙΙ. Επίλογος.

Υποδομή

Η υποδομή που απαιτείται για την υλοποίηση των παραπάνω προτείνω να γίνει σχεδόν από την αρχή για το taxis και για τα ασφαλιστικά ταμεία (σε περίπτωση περισσότερων  εμπλεκόμενων ταμείων θα δημιουργηθεί ένα μόνο κεντρικό σύστημα για αυτά) ώστε αυτό να μην επιβαρύνει τα υπάρχοντα συστήματα. Οι τράπεζες μπορούν απλά να προεκτείνουν τα ήδη υπάρχοντα συστήματά τους. Το σύστημα πρέπει να υλοποιηθεί από ένα μόνο κατασκευαστή για όλους τους εμπλεκόμενους. Το σύστημα θα πρέπει να δουλεύει με ύψιστη κωδικοποίηση,  χωρίς την παρέμβαση υπαλλήλων παρά μόνο προγραμματιστών και συντηρητών ηλεκτρονικών υπολογιστών σε χώρο με συστήματα ασφαλείας.  Εκτιμώ ότι πρέπει για το έργο να βρεθούν λεφτά κατά απόλυτη προτεραιότητα, να δημοπρατηθεί και να κατασκευαστεί το συντομότερο. Το έργο θα αποτελεί την καρδιά του εισπρακτικού μηχανισμού του κράτους.