Οικιακά είδη

Οι ελληνικές εταιρείες που κατασκευάζουν διάφορα οικιακά είδη είναι πάρα πολλές. Μερικές από αυτές αξίζει να τις αναφέρουμε είτε διότι είναι άγνωστες είτε διότι συγχέονται με εισαγόμενες:


Media strom

Media strom


DREAM A.B.E.E.

DREAM A.B.E.E.


Πυραμίς μεταλλουργική

Πυραμίς μεταλλουργική